T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Tarla Günü (ikinci ürün silajlık mısır)

Yayın Tarihi : 26.10.2022

İlimizde uygulanan Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında çiftçilerimiz çeşitli girdi teminiyle ve demonstrasyon ekimleriyle desteklenmektedir.

Kahta ilçesi Arılı köyünde hayvancılık işletmesi bulunan bir çiftçimizin tarlasında uygulanan ikinci ürün silajlık mısır demonstrasyon alanında düzenlenen tarla gününe teknik personel ve çiftçilerimizle birlikte İl Müdürümüz Nurettin KIYAS da iştirak etti.

Etkinlikle ilgili bilgi veren İl Müdürü Nurettin KIYAS; "İlimizde çayır mera ve yem bitkileri ekiliş alanlarının genişletilmesi, çiftçimizin kaba yem ihtiyacının karşılanabilmesi ve hayvancılıkta girdi maliyetlerinin azaltılması maksadıyla uzun yıllardan bu yana Bakanlığımızca destekleme faaliyetleri uygulanmaktadır. Bu kapsamda bölgemizde uygulanan ikinci ürün silajlık mısır denemizde toplam 110 dekarlık 4 alanda çalışma yaparak 230 kg tohumluk dağıtımı yaptık. Dekara verim 5 ton olarak gerçekleşti. Çiftçilere yönelik demonstrasyon çalışmalarımız devam edecektir" dedi.